Τον Οκτώβριο 2017, μια αντιπροσωπεία της Ελευσίνας 2021 παρουσίασε την πρώτη έκθεση προόδου προς την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για την επιλογή και παρακολούθηση των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης. Στην έκθεση εποπτείας που εστάλη στην Ελευσίνα 2021, η επιτροπή διατύπωσε την αξιολόγηση και τις προτάσεις της και προσκάλεσε την Ελευσίνα 2021 να υποβάλλει μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018: (1) ένα ενημερωμένο σχέδιο διακυβέρνησης, οργάνωσης και στελέχωσης, (2) ένα ενημερωμένο πολιτιστικό πρόγραμμα με τη σχετική δημοσιονομική επισκόπηση και τα κύρια ορόσημα, (3) ένα έγγραφο που να αναφέρεται στις συστάσεις της Επιτροπής.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή κατεβάζοντάς την εδώ.