Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ “The EU Working Classeses” ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΩΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ART INDUSTRY” ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΩΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Μπορούν οι καλλιτέχνες να αποτελέσουν μέρος του εργασιακού περιβάλλοντος μιας βιομηχανίας ή ενός καταστήματος; Και αν ναι, τι επίδραση έχει η παρουσία τους στον τρόπο εργασίας και στην αποδοτικότητα αυτών των τομέων; Και αντίστροφα: πώς επιδρούν αυτά τα παραγωγικά περιβάλλοντα στον καλλιτέχνη και τη δουλειά του; Το πρόγραμμα ενώνει με καινοτόμους τρόπους την τέχνη με τομείς της παραγωγής όπως η βιομηχανία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. Η ενότητα περιλαμβάνει έργα που προκύπτουν από residencies καλλιτεχνών σε επιχειρήσεις της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.