[Έληξε] Θέση εργασίας: Υπάλληλος Γραφείου

Ο Υπάλληλος γραφείου θα είναι μέλος της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Στρατηγικής και θα είναι υπεύθυνος για την  οργάνωση του αρχείου της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, τη συλλογή υλικού προγραμματισμού, της τεκμηρίωσης και απολογισμού των καλλιτεχνικών δράσεων όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης καθώς και για την οργάνωση των καταλόγων επικοινωνίας με όλους τους συνεργάτες της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.

Υποστηρίζει τη Διεύθυνση Πολιτιστικής Στρατηγικής στη διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και στην επικοινωνία της με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου/ ΤΕΙ
 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης γραφείου και αρχείου.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση MS Office &  Η/Υ.
 • Γνώση και εμπειρία στην οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής συνεδρίων και συναντήσεων.
 • Ικανότητα οργάνωσης γραμματείας συνεδρίου.
 • Καλή ικανότητα στην επικοινωνία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελευσίνας.

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Επινοητικότητα, δημιουργική φαντασία, κριτική σκέψη.
 • Δυναμισμός και συνέπεια.
 • Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια λόγου.

Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως Ν.Π.Ι.Δ. και επιτρέπεται να είναι μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής τους έως τη λήξη της διάρκειας της επιχείρησης το 2022. Σε κάθε περίπτωση αποκλείται η αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον υπ’αριθμ. 4509, Άρθρο 66 “Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης”.