Θηλυκή Φύση

EUnvironment

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ EUnvironment ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΣΧΈΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΛΥΚΗ ΦΥΣΗ» ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΥΣΗ.

Το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελευσίνας, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη γυναικεία φύση, με δύο θεές: τη Μητέρα και την Κόρη.

Η ενότητα περιλαμβάνει έργα που εστιάζουν στη γυναικεία φύση και στην πολιτιστική κληρονομιά.