Λιμάνι Διασύνδεσης

EUrbanization

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ EUrbanization ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΛΙΜΑΝΙ ΔΙΑΣΥΔΕΣΗΣ» ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΜΕ ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ

Οι μακρινές περιοχές και οι διαφορετικοί πολιτισμοί φέρνουν νέα δεδομένα στο τραπέζι. Διαχρονικά, η αντίληψη της Ευρώπης για τον εαυτό της επαναπροσδιορίζεται μέσα από την επαφή της με μακρινούς τόπους και πολιτισμούς.Τα λιμάνια της Ευρώπης είναι οι αφετηρίες αυτών των προορισμών. Είναι τα μέρη που μας συνδέουν με τους μακρινούς τόπους.Η Ελευσίνα είναι ένα τέτοιο λιμάνι.Ένα λιμάνι εμπορικό που συνδέει την Ελλάδα, και άρα την Ευρώπη, με τόπους όπως η Αφρική, η Αμερική, η Αυστραλία και η Κίνα. Τα τελευταία χρόνια, η παρουσία των Κινέζων στην περιοχή -όπως άλλωστε και σε όλη την Ευρώπη είναι έντονη, με αποτέλεσμα τη δημιουργία, πέρα των εμπορικών σχέσεων, και στενών πολιτιστικών δεσμών και επαφών. Η Ελευσίνα έχει αδελφοποιηθεί με την πόλη Χάι Τσενγκ, στο κέντρο του Πεκίνου. Έτσι, η ενότητα αυτή εστιάζει στις «μεταμορφώσεις» του ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσα από την επαφή του με πολιτισμούς μακρινών περιοχών, στο λιμάνι ως χώρο εργασίας και διασύνδεσης και στη σχέση της Ευρώπης με την Κίνα.