Πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων

Δημοσιεύθηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την Πρώτη Αξιολόγηση της ‘Ελευσίνα 2021‘ Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

 

Μπορείτε να δείτε την τελική έκθεση της πρώτης αξιολόγησης της ‘Ελευσίνα 2021‘ παρακάτω: