Πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων

Δημοσιεύθηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την Πρώτη Αξιολόγηση της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

 

Μπορείτε να δείτε την τελική έκθεση της πρώτης αξιολόγησης της Ελευσίνας 2021 παρακάτω: