Τέχνες και Αθλητισμός

The EU Working Classes

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ “The EU Working Classes” ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΩΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ,ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

Η σχέση μας με την εργασία ορίζεται και αντιθετικά από τον ελεύθερο χρόνο, καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει διαχωρίσει την ανθρώπινη δραστηριότητα σε χρόνο εργασίας, χρόνο ξεκούρασης και ελεύθερο χρόνο.Το κομμάτι του ελεύθερου χρόνου συνάπτεται συχνά με τον αθλητισμό. Έτσι,η συγκεκριμένη ενότητα συνδέει την τέχνη με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες στην πόλη, την εξοχή και τη θάλασσα.