Eleusis 2021

<< Νοέ 2019 >>
ΔΤΤΠΠΣΚ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Νέα

Ανακοίνωση σχετικά με τη 2η Έκθεση της Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων

25.07.2019

Η Δημοτική ΑΕ Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2021 (Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ) καλωσορίζει την 2η Έκθεση της Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που έχει συγκροτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της διοργάνωσης του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης από την πόλη της Ελευσίνας το 2021 («η Έκθεση»). Η Έκθεση είναι αποτέλεσμα της συνάντησης εργασίας που έγινε στην Τιμισοάρα στις 4 Ιουνίου 2019, μεταξύ της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και στελεχών της Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ, και, όπως πάντα, περιέχει χρήσιμες προτάσεις και εκτιμήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες απηχούν εκτιμήσεις και προτεραιότητες που και η ίδια η ΠΠΕ έχει θέσει.

Ειδικότερα, η Έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της σθεναρής υποστήριξης του Δήμου Ελευσίνας στην υπόθεση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη των πολιτιστικών υποδομών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της πολιτιστικής στρατηγικής του Δήμου, ενώ επισημαίνεται και πάλι η σκοπιμότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο διοικητικό συμβούλιο της Ελευσίνας 2021 ΠΠΕ.

Με σειρά άλλων προτάσεων, η Έκθεση αναφέρεται στα πλεονεκτήματα που οφείλει να αξιοποιήσει περαιτέρω η ΠΠΕ, όπως η στρατηγική για την πολιτιστική βιομηχανία, η συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά δίκτυα και η ικανότητα ανάπτυξης προγραμμάτων, η προσέλκυση χορηγιών και πόρων και, τέλος, η διασύνδεση με την πολιτική για τον τουρισμό σε εθνικό επίπεδο.

Αναφορικά με τις διοικητικές λειτουργίες, η Έκθεση προτρέπει στην περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων. Η Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ, όπως μέχρι σήμερα, θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, άλλωστε έχει ήδη αναθέσει στα διευθυντικά στελέχη την εξουσία υπογραφής μέχρι τα χρηματικά όρια που προβλέπει ο νόμος. Η Ελευσίνα 2021, ωστόσο, είναι υποχρεωμένη να επισημάνει ότι οι σχετικές διαδικασίες δεν μπορούν να παρεκκλίνουν ούτε στο ελάχιστο από τους υποχρεωτικούς κανόνες διαφάνειας και ισότητας που θέτουν η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων. Από την άποψη αυτή, η πρόκληση που όλοι αντιμετωπίζουμε, ιδίως τα διευθυντικά στελέχη της Ελευσίνας 2021, είναι η έγκαιρη προετοιμασία για την ωρίμανση των αναθέσεων καλλιτεχνικών έργων αλλά και συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών ή τεχνικών έργων, με απόλυτο σεβασμό στη χρηστή διοίκηση. 

Κατά τα λοιπά, η Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ επεξεργάζεται ήδη μέτρα για την αναμόρφωση των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης και παρακολούθησης, την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών που αναδείχθηκε και κατά τη συνάντηση της Τιμισοάρα, καθώς και για την αποτελεσματικότερη διάδοση των στόχων και των πρωτοβουλιών της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στο ευρύ κοινό, ώστε η κληρονομιά της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2021 να είναι κτήμα όλων.Ανεξάρτητα από όλα αυτά, κρίσιμο ζήτημα που αναδεικνύει η Έκθεση, είναι ότι πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία που θα κρίνει αν η Ελευσίνα θα αναδειχθεί σε μια από τις πλέον επιτυχημένες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες στην ιστορία του θεσμού, ή θα αποτύχει. Από την άποψη αυτή, όπως και η Έκθεση υποδεικνύει, σημασία πλέον έχει αποκλειστικά και μόνο η υλοποίηση των στόχων και του προγράμματος. Μετά από την προηγούμενη αρχική περίοδο, όπου η Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ πέρασε όλες τις «παιδικές ασθένειες» ενός νέου οργανισμού που οικοδομείται από το μηδέν, αφού επιλύθηκε σειρά θεσμικών και νομοθετικών προβλημάτων που ναρκοθετούσαν την όλη προσπάθεια (όπως η φορολογία των χορηγιών και των επιχορηγήσεων, οι εγγυήσεις για τα καλλιτεχνικά έργα, η δυνατότητα στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό, οι διαδικασίες αδειοδότησης των βασικών κτιριακών υποδομών, οι αστικές παρεμβάσεις εις όφελος των δραστηριοτήτων της ΠΠΕ κ.ά.),η Ελευσίνα 2021, με τη σθεναρή υποστήριξη του Δήμου Ελευσίνας, που είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει κορυφαία στιγμή στην ιστορία της πόλης και του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.