[Έληξε] Παροχή νομικών υπηρεσιών υποστήριξης της Πολιτιστικής πρωτεύουσας Ελευσίνας 2021 Α.Ε.

Το Ν.Π.Ι.Δ προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Νομικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2021 Α.Ε.», εκτιμώμενης αξίας [...]

[Έληξε] Παροχή υπηρεσιών για την ψηφιακή επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων, ψηφιακών εφαρμογών και ιστοσελίδας της Ελευσίνας 2021 Α.Ε. για το έτος 2018

Το Ν.Π.Ι.Δ προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την εκτέλεση της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΓΙΑ ΤΟ [...]

[Έληξε] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Εγγραφή Σε Μητρώο Κοινωνικών Επιστημόνων Για Συμμετοχή Σε Έρευνα

Η εταιρεία Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε σχετικό μητρώο κοινωνικών επιστημόνων. Από το μητρώο θα επιλεγούν ερευνητές, εφόσον πληρούν [...]

[ΕΛΗΞΕ] «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ»

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021, με διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε.» πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ [...]

1 2
page 1 of 2