Ψήφισμα

09.05.2019


Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικού έτους 2018

06.05.2019


Πρόσληψη για τη θέση του Στελέχους Δημοσίων Συμβάσεων, Διαγωνισμών και Προμηθειών.

19.04.2019


Εισήγηση για την προκήρυξη και την κάλυψη θέσης του Διευθυντή Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής βάσει του Ν. 4509/2017 Άρθρο 66.

19.04.2019


Πρόσληψη για τη θέση του Στελέχους Επικοινωνίας και Marketing – New Media.

19.04.2019


Πρόσληψη για τη θέση του Στελέχους Λογιστηρίου.

19.04.2019


Έγκριση της δαπάνης και καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της παροχής νομικών υπηρεσιών υποστήριξης της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης.

19.04.2019


Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού, σε εξωτερικό συνεργάτη, της παροχής νομικών υπηρεσιών υποστήριξης της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης.

19.04.2019


Έγκριση θέσεων βάσει του προγραμματισμού προσλήψεων 2020-2021.

19.04.2019