Αυγ 2019
ΔΤΤΠΠΣΚ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την παροχή νομικών υπηρεσιών υποστήριξης της Εταιρείας

02.07.2019


Τροποποίηση της υπ’ αρ. 153/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2019

02.07.2019


Λήψη απόφασης για την σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

02.07.2019


Έγκριση σκοπιμότητας μετάβασης της εξωτερικής συνεργάτιδας με αρμοδιότητα σε ζητήματα συμβάσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, Ε. Ρόζη, στο Τριερ της Γερμανίας για εκπαίδευση από ευρωπαϊκό φορέα για ζητήματα συμβάσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο

02.07.2019


Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 7ης Συνεδρίασης.

02.07.2019


Πρόσκληση 2ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

26.06.2019


Πρόσκληση 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

26.06.2019


Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58/19 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ» της καλλιτεχνικής ομάδας Beforelight.

21.06.2019


Πορεία υπόθεσης TIMECIRCUS

21.06.2019