Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Λειτουργίας / Εσωτερικές διαδικασίες.

19.04.2019


Οικονομικός Απολογισμός και Απολογισμός Διευθύνσεων για το έτος 2018.

19.04.2019


Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 Αριθ. Αποφ. 39/2019

19.04.2019


Έγκριση Χορηγικής Πολιτικής.

29.03.2019


Έγκριση μεταβάσεων Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

29.03.2019


Ανανέωση συμβάσης του Στελέχους Δημοσίων συμβάσεων, Διαγωνισμών και Προμηθειών, κου Παύλου Κουκουναράκη.

29.03.2019


Οργάνωση λειτουργίας Εταιρείας και προγραμματισμός καλλιτεχνικής παραγωγής μέχρι 2021 Αριθ. Αποφ. 41/2019

29.03.2019


Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Αριθ. Αποφ. 40/2019

29.03.2019


Αναδιοργάνωση μηχανογραφικού συστήματος Εταιρείας Αριθ. Αποφ. 38/2019

29.03.2019