ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Στόχος μας το 2021, είναι να καρποφορήσουν εδώ οι πιο πρωτότυπες ιδέες, οι πιο καινοτόμες δράσεις.

Η ElEUsis21 είναι ένα εργαστήριο που προκύπτει από τη δημιουργική συνάντηση και ένωση της Ελευσίνας και της Ευρώπης και καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. Από σήμερα μέχρι το 2021, φιλοδοξούμε να καρποφορήσουν εδώ οι πιο πρωτότυπες ιδέες, οι πιο καινοτόμες δράσεις. Οι πολίτες, οί κάτοικοι, οι φορείς και οι οργανισμοί της πόλης είναι οι γεωργοί αυτών των ιδεών, των ιδεών που θα αποτελέσουν τον κορμό του προγράμματος της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021. Οι κάτοικοι και οι πολίτες της Ελευσίνας συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της υποψηφιότητας μέσα από το Δίκτυο Δημιουργικών Πολιτών και τα Εργαστήρια Ιδεών. Το μεγάλο εργαστήριο της ElEUsis21 παίρνει σάρκα και οστά μέσα από τα επιμέρους Εργαστήρια Ιδεών που διαμορφώνουν διαφορετικές ομάδες της πόλης.

Τι είναι το Δίκτυο Δημιουργικών Πολιτών (ΔΔΠ);

Το Δίκτυο Δημιουργικών Πολιτών (ΔΔΠ) είναι το εργαλείο για τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και της κοινωνίας των πολιτών στην προετοιμασία του προγράμματος της πολιτιστικής πρωτεύουσας.

  • Τι είναι
  • Πώς λειτουργεί
  • Πώς εντάσσομαι στο ΔΔΠ
  • Μετάβαση από την ιδέα στο έργο