Διευθυντής Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής

Α. Γενικά στοιχεία: Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας. […]

22.05.2019

Pilot Cities_Open Call

How can Eleusis be transformed when the residents undertake to plan the city long-term cultural […]

20.05.2019

Venice Biennale

The Venice Biennale is the absolute meeting point of artists and art professionals. It is an installation that transforms the exhibition space into a beach accompanied by a live opera reminding us the effects of the ecological disaster.

17.05.2019

Eleusis 2021 collaborates with EU-Japan Fest

Snapshot from the visit of Mr. Shuji Kogi, Secretary General of EU-Japan Fest Committee, in Eleusis (1-5.05.2019) within the framework of collaboration of the EU-Japan Fest organization with Eleusis 2021 European Capital of Culture.

14.05.2019

Future Retreat

The second International Summer School is inviting young professionals and students of architecture, history and […]

11.05.2019

The Eleusinians

Almost two decades after the film, entitled “Mourning Rock”, the monumental film for the City of Eleusis, Filippos Koutsaftis returns to meet the city’s reality.

06.05.2019

ECoC’s Neighbours’ Day

ECoC’s Neighbours’ Day is performed and established for the second time as a citizens celebration […]

26.04.2019

Tandem Cultural Capitals

Match with the Cultural Organisation of your choice among the family of the European Capitals […]

19.04.2019

Plovdiv 2019 – Together

As you know in an attempt to be instrumentalised and used in a political context, the project Balkan Pride has been a subject of attacks by nationalist parties in the city council – an unacceptable invasion on the territory of the free creative choice.

08.04.2019