Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών

Η 18η Απριλίου κάθε χρόνου έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ΙCOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών (International Day for Monuments and Sites).

18.04.2019

Δορυφορικές Συναντήσεις

Το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2030» της Ελευσίνας 2021, είναι μια πρωτοβουλία που αποβλέπει στη προώθηση της περιφερειακής πολιτιστικής ανάπτυξης με το βλέμμα στην επόμενη δεκαετία και ορίζοντα το 2030.

02.04.2019

Τι πραγματικά συνέβη στην Ελευσίνα;

Πολύ πριν καταφτάσω εδώ τον Ιανουάριο, ήμουν περίεργος για τα Ελευσίνια Μυστήρια, τον σημαντικότερο τελετουργικό γεγονός στην αρχαία Αθήνα

27.03.2019

[Έληξε] Στέλεχος Λογιστηρίου

Ρόλος του στελέχους λογιστηρίου είναι να αναφέρεται στην Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και προϋποθέτει […]

15.03.2019

[Έληξε] Στέλεχος Επικοινωνίας

Το Στέλεχος Επικοινωνίας θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση και την υποστήριξη του προγράμματος επικοινωνίας, […]

15.03.2019

[Έληξε] Υποστήριξη Διοικητικού Συμβουλίου

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021 πρόκειται να προβεί […]

15.03.2019

[Έληξε] Διαχείριση γραφείου δ/νουσας συμβούλου

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021 πρόκειται να προβεί […]

15.03.2019

Το εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα

Το εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα, τοπόσημο της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης των αρχών του προηγούμενου αιώνα.

13.03.2019