Διευθυντής Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής

Α. Γενικά στοιχεία: Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας. […]

22.05.2019

[Έληξε] Στέλεχος Λογιστηρίου

Ρόλος του στελέχους λογιστηρίου είναι να αναφέρεται στην Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και προϋποθέτει […]

15.03.2019

[Έληξε] Στέλεχος Επικοινωνίας

Το Στέλεχος Επικοινωνίας θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση και την υποστήριξη του προγράμματος επικοινωνίας, […]

15.03.2019

[Έληξε] Υποστήριξη Διοικητικού Συμβουλίου

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021 πρόκειται να προβεί […]

15.03.2019

[Έληξε] Διαχείριση γραφείου δ/νουσας συμβο...

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021 πρόκειται να προβεί […]

15.03.2019

[Έληξε] Διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονο...

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

26.02.2019

Πρακτική Άσκηση: Τοπογράφος ή Πολιτικός Μη...

H θέση αφορά στην συμμετοχή στον σχεδιασμό και την διαχείριση των υποδομών της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας […]

25.02.2019

Πρακτική Άσκηση: Αρχειονόμος ή Βιβλιοθηκον...

Αφορά την κάλυψη μίας θέσης αρχειονόμου ή βιβλιοθηκονόμου για την καταχώρηση σε βάση δεδομένων/ευρετηριο όλου […]

25.02.2019

Πρακτική Άσκηση: Τεχνικός γεωγραφικών συστ...

H θέση αφορά στην συμμετοχή στον σχεδιασμό και την διαχείριση χωρικής βάσης δεδομένων για τα […]

25.02.2019