Αυγ 2019
ΔΤΤΠΠΣΚ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Νέα

[Έληξε] Γενική Γραμματεία- Συντονισμός έργου ΠΠΕ

06.02.2019

Περιγραφή θέσης

Πολιτιστικός διαχειριστής υπεύθυνος για τον συντονισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών ή δραστηριοτήτων έρευνας, διάσωσης, διάδοσης και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως  αυτή ορίζεται από τον θεσμό της ΠΠΕ.

Συγκεκριμένα, είναι αρμόδιος α) για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση, την προώθηση και τον συντονισμό των επιμέρους δράσεων του έργου της ΠΠΕ2021 μεταξύ των τμημάτων. Επίσης, β) για την εποπτεία και την προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών και έργων, καθώς γ) για την τεκμηρίωση και τήρηση αρχείων, όπως Πρωτοκόλλου. Σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Σύμβουλο και την Καλλιτεχνική Διευθύντρια θα συντονίζει την εκτέλεση των έργων και δράσεων και άλλων θεμάτων του προγράμματος, με σκοπό την επίτευξη των γενικών αρχών της ΠΠΕ.

Αναζητούμε ένα συνεργάτη στην αρχή ή τη μέση της καριέρας του, με εμπειρία στον συντονισμό, την οργάνωση, την προετοιμασία διαδικασιών γραφείου και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ικανό να συντονίσει τις επιμέρους δράσεις (συναντήσεις, συντονισμό εργασιών κ.λ.π.), όπως και έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού, με την επίτευξη διατμηματικών συνεργασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και να επιτευχθούν οι στόχοι της ΠΠΕ2021. Τέλος, να εργαστεί με όρεξη και ενέργεια για την υλοποίηση του προγράμματος της Ελευσίνας 2021.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής.
 • Τουλάχιστον 12 μήνες εμπειρίας στον σχεδιασμό, οργάνωση, προετοιμασία, επικοινωνία και υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Τουλάχιστον 6 μήνες εμπειρίας στον συντονισμό και υλοποίηση διαδικασιών γραφείου, επεξεργασία κειμένων και δακτυλογράφησης, γραπτή και προφορική επικοινωνία (τηλέφωνο και e-mails), δημιουργία και διατήρηση συστημάτων αρχειοθέτησης.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης Πολιτιστικού περιεχομένου.  
 • Πολύ καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του προγράμματος της Ελευσίνας 2021 και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκοπούς του.
 • Άριστη γνώση ελληνικών σε προφορικό και γραπτό λόγο.  
 • Καλή γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο .
 • Διαθεσιμότητα για συχνές μετακινήσεις στο εξωτερικό.
 • Ευελιξία για νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση το Σαββατοκύριακο, όποτε απαιτείται βάσει του προγραμματισμού της Ελευσίνας 2021.

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
 • Σεμινάρια / Προγράμματα δια βίου μάθησης / Πιστοποιήσεις στη διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Νέες τεχνολογίες
 • Συμμετοχές/Εισηγήσεις σε συνέδρια με θέμα την Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Υποτροφίες
 • Δημοσιεύσεις
 • Γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής και εμπειρία από παραγωγές στην Ελευσίνα

Οι αιτήσεις για την θέση Γενική Γραμματεία- Συντονισμός έργου ΠΠΕ έχουν κλέισει.

Για ηλεκτρονική υποβολή συμπληρώστε την αίτηση και επισυνάψετε το βιογραφικό σας καθώς και το portfolio σας (για τους Διευθυντές Σύγχρονης Τέχνης, Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο και Πολιτιστικής Βιομηχανίας) και αποστείλετε στο [email protected]

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου έως και τη λύση της εταιρίας το 2022 χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 66 ν.4509/17 .

Για απορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στο τηλέφωνο  2105537206, διεύθυνση Χατζηδάκη 44 και Δήμητρος, κτήριο Δημοτικού Μεγάρου 2οςόροφος ή με email στο [email protected]