Ιούλ 2019
ΔΤΤΠΠΣΚ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ιστορικό: Open Calls

Πρακτική Άσκηση: Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός

H θέση αφορά στην συμμετοχή στον σχεδιασμό και την διαχείριση των υποδομών της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας […]

25.02.2019

Πρακτική Άσκηση: Αρχειονόμος ή Βιβλιοθηκονόμος

Αφορά την κάλυψη μίας θέσης αρχειονόμου ή βιβλιοθηκονόμου για την καταχώρηση σε βάση δεδομένων/ευρετηριο όλου […]

25.02.2019

Πρακτική Άσκηση: Τεχνικός γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

H θέση αφορά στην συμμετοχή στον σχεδιασμό και την διαχείριση χωρικής βάσης δεδομένων για τα […]

25.02.2019

[Έληξε] Γενική Γραμματεία- Συντονισμός έργου ΠΠΕ

Περιγραφή θέσης Πολιτιστικός διαχειριστής υπεύθυνος για τον συντονισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών […]

06.02.2019

[Έληξε] Λογιστική υποστήριξη – Γραμματεία ΔΣ, Διοικητικών και Οικονομικών Λειτουργιών

Περιγραφή θέσης Υπεύθυνος για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στα όργανα Διοίκησης με […]

06.02.2019

[Έληξε] Διευθυντής Διοικητικού – Οικονομικού

Περιγραφή θέσης Ο Διοικητικός – Οικονομικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για την ενιαία οικονομική διαχείριση και […]

06.02.2019

[Έληξε] Διευθυντής «Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο»

Περιγραφή θέσης Υπεύθυνος για την επιμέλεια και την οργάνωση παραγωγής των έργων και δράσεων της […]

06.02.2019

[Έληξε] Διευθυντής «Σύγχρονης Τέχνης»

Περιγραφή θέσης Υπεύθυνος για την επιμέλεια και την οργάνωση παραγωγής των έργων και δράσεων της […]

06.02.2019

[Έληξε] Διευθυντής «Πολιτιστικής Βιομηχανίας»

Περιγραφή θέσης Υπεύθυνος για την επιμέλεια και την οργάνωση παραγωγής έργων και δράσεων που σχετίζονται […]

06.02.2019