[Έληξε] Γενική Γραμματεία- Συντονισμός έργ...

Περιγραφή θέσης Πολιτιστικός διαχειριστής υπεύθυνος για τον συντονισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών […]

06.02.2019

[Έληξε] Λογιστική υποστήριξη – Γραμματεία ...

Περιγραφή θέσης Υπεύθυνος για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στα όργανα Διοίκησης με […]

06.02.2019

[Έληξε] Διευθυντής Διοικητικού – Οικ...

Περιγραφή θέσης Ο Διοικητικός – Οικονομικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για την ενιαία οικονομική διαχείριση και […]

06.02.2019

[Έληξε] Διευθυντής «Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο»

Περιγραφή θέσης Υπεύθυνος για την επιμέλεια και την οργάνωση παραγωγής των έργων και δράσεων της […]

06.02.2019

[Έληξε] Διευθυντής «Σύγχρονης Τέχνης»

Περιγραφή θέσης Υπεύθυνος για την επιμέλεια και την οργάνωση παραγωγής των έργων και δράσεων της […]

06.02.2019

[Έληξε] Διευθυντής «Πολιτιστικής Βιομηχανίας»

Περιγραφή θέσης Υπεύθυνος για την επιμέλεια και την οργάνωση παραγωγής έργων και δράσεων που σχετίζονται […]

06.02.2019

[Έληξε] Διευθυντής Ανάπτυξης και Συμμετοχή...

Είναι υπεύθυνος/η για τη στρατηγική ενεργοποίησης και συμμετοχής των πολιτών σε όλες τις δραστηριότητες της […]

06.02.2019

[Έληξε] «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ […]

06.02.2019

[ΕΛΗΞΕ] «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝ...

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021, με διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε.» πρόκειται […]

06.02.2019