Αυγ 2019
ΔΤΤΠΠΣΚ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Νέα

[Έληξε] Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Δ/νσης Αστικών Παρεμβάσεων & Παρακαταθήκης

02.07.2019

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021 πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Δ/νσης Αστικών Παρεμβάσεων & Παρακαταθήκης, με σκοπό τη σωστή οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη της εν λόγω Δ/νσης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.