Δελτία τύπου

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ»

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021, με διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε.» πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ [...]

ECoC’s Neighbours’ Day | Συνδέοντας τους κατοίκους των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης

Η Ελευσίνα 2021 προσκαλεί 3 κατοίκους της Ελευσίνας να συμμετέχουν στην Ημέρα Γειτονιάς των ΠΠτΕ (ECoC’s Neighbours’ Day), που φιλοξενείται για πρώτη φορά στην πόλη Leeuwarden (Λέουβαρντεν) της [...]

[Έληξε] «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ» H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑΣ [...]

[Έληξε] Διευθυντής Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού

Είναι υπεύθυνος/η για τη στρατηγική ενεργοποίησης και συμμετοχής των πολιτών σε όλες τις δραστηριότητες της Ελευσίνας 2021, τον συντονισμό των εθελοντών και του Δικτύου Δημιουργικών Πολιτών καθώς [...]

[Έληξε] Διευθυντής «Πολιτιστικής Βιομηχανίας»

Περιγραφή θέσης Υπεύθυνος για την επιμέλεια και την οργάνωση παραγωγής έργων και δράσεων που σχετίζονται με τον τομέα της πολιτιστικής βιομηχανίας (design, μόδα, γαστρονομία, καινοτομία, σινεμά [...]

123
page 1 of 3

Φωτογραφίες

Βίντεο